Στον Αρνό η Έρευνα και η Ανάπτυξη είναι δύο έννοιες ταυτόσημες!

Η Ανάπτυξη χρειάζεται την Έρευνα για να φέρει αποτέλεσμα και η Έρευνα για να είναι αποτελεσματική χρειάζεται τον στόχο της Ανάπτυξης.


Γιατί κάνουμε Έρευνα και Ανάπτυξη:  1. Η Online εκπαίδευση εξελίσσεται ραγδαία τόσο τεχνολογικά όσο και εκπαιδευτικά
  2. Αναζητούμε λύσεις με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την ποιότητα και την οικονομία

Από το 2004 στο arnos.gr επενδύονται χρόνος, χρήματα, πόροι και πάνω από όλα η ύπαρξη μας στην κατεύθυνση των online υπηρεσιών. Τα τελευταία χρόνια η ωριμότητα του R&D έχει εκφρασθεί και έχει εξελιχθεί σε αναζήτηση συνεργατών για τεχνολογικά θέματα, εκπαιδευτικές λύσεις, καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αφουγκραζόμαστε την εξέλιξη


Κάθε χρόνο ομάδες καθηγητών ή και ειδικών της τεχνολογίας και της πληροφορικής, από την ομάδα του Arnos, συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις και αφουγκράζονται όλες τις παγκόσμιες τάσεις και εξελίξεις στο e-learning. Από την BettShow μέχρι την Cebit ο Αρνός δίνει κάθε χρόνο το παρών και επιλέγει τις καλύτερες λύσεις για την Online εκπαίδευση.

Είμαστε μόνιμοι επισκέπτες στις:Learning Method of Socrates:


Η διδακτική μας μεθοδολογία είναι η Σωκρατική Διδασκαλία.

Δίνουμε βάρος στις καίριες ερωτήσεις. Αναπτύσσουμε τον διάλογο και τη συζήτηση προκλητικά και δημιουργικά ως προς το αντικείμενο.

Μένουμε πιστοί στο μεγαλείο του αρχαιοελληνικού πνεύματος και στον δρόμο που ακολούθησε η ανθρωπότητα για την εξέλιξή της.

Εφοδιασμένος με την σύγχρονη τεχνολογία, ο δάσκαλος και ο καθηγητής, μπορούν να εφαρμόσουν την Σωκρατική Διδασκαλία σε δύο άξονες:

της ασύγχρονης και της σύγχρονης επικοινωνίας.

Erasmus +

Στοχοθετούμε την έρευνά μας και συμμετέχουμε σε προγράμματα όπως το Erasmus+ , το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανάπτυξης συνεργασιών και έρευνας στον τομέα της εκπαίδευσης. Το Erasmus διαμορφώνει Ευρωπαϊκή πολιτική της επόμενης μέρας στη μάθηση και δίνει την ευκαιρία σε όλους να υλοποιήσουν τις δικές τους καινοτόμες ιδέες. Ο Αρνός συμμετέχει και στις 3 δράσεις του (KA1, KA2 και KA3) με στόχο την υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών και εφαρμογή καλών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η διεθνής παρουσία μας

Η Ευρωπαϊκή και Διεθνής ερευνητική παρουσία μας ολοκληρώνεται με τα διεθνή συνέδρια που συμμετέχουμε. Αυτά αφορούν νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση και e-learning. Ενδεικτικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ο Αρνός συμμετείχε:

Online Educa Berlin, Βερολίνο 2015: "Athena Ecumenical eSchool: A guide from Surviving to Prosperity".

AISI 2015, Cairo (Advanced Intelligent Systems and Informatics): "Building Numbers with Rods": Lesson Plans with Cuisenaire Method.

Practical Pedagogies 2015, Toulouse: "Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: η Διδακτική του Πολέμου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση".

Β΄ Συνέδριο Ελληνοφωνίας, Κρασνοντάρ 2016: “Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας"